Inne organizacje

STOWARZYSZENIE MOTOCYKLOWE MOTO LEWART
Adres: 39-310 Radomyśl Wielki ul. Firleja 30A
Tel. (14) 681 97 82
Adres poczty elektronicznej: motolewart@gmail.com
Adres strony internetowej: www.motolewart.pl

 

STOWARZYSZENIE „SZKOŁA DLA WSZYSTKICH”
Adres: 39-310 Radomyśl Wielki ul. Kościuszki 2
Tel. (14) 68 19 683
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsradomysl.pl
Adres strony internetowej: www.zsradomysl.pl
Nr KRS: 0000 637663, data rejestracji 21.09.2016 r.
Celem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna i kulturalna zwłaszcza w zakresie inicjowania i wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

STOWARZYSZENIE „NASZA GMINA” z siedzibą w Dulczy Małej.

Adres: Dulcza Mała 40 39 – 310 Radomyśl Wielki tel. (014) 681 74 21
 
STOWARZYSZENIE „NASZE MIASTO RADOMYŚL WIELKI”
Adres: Radomyśl Wielki ul. Zbigniewa Matuli 3 tel. 014 666 73 73, tel. kom. 662 102 758
http://naszemiasto.radomyslwielki.pl
andrzejziobron@wp.pl
 
STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH
z siedzibą w Radomyślu Wielkim. (14) 666 72 54
Adres: Radomyśl Wielki ul. Krasińskiego 17
 
STOWARZYSZENIE „ZGÓRSKO AKTYWNA WIEŚ” 
z siedzibą w Podborzu.
Adres: Podborze 175 39-308 Wadowice Górne
 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO
w ŻARÓWCE (014) 683 38 62 0 695804 754
Adres: Żarówka 64 
 
STOWARZYSZENIE „ZIEMIA NAD POTOKIEM” w Podborzu
Adres: Podborze 10, tel. (014) 683 43 41
 
STOWARZYSZENIE „KU PRZYSZŁOŚCI” w Partyni.
Adres: Partynia 71A, tel. 0 692 762 066
 
STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA GMINY RADOMYŚL WIELKI” w Dąbiu
Adres: Dąbie 116A
 
STOWARZYSZENIE "PRAKTYCZNA PANI" w Dulczy Małej,
Adres: Dulcza Mała 55, tel. (14) 666 72 62
 
STOWARZYSZENIE IMPULS
Adres: 39-315 Ruda 125
tel. 782 160 397; impuls.rw@gmail.com
 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI RADOMYSKIEJ
w Radomyślu Wielkim
Adres: 39 – 310 Radomyśl Wielki ul. Kopernika 1
tel. (014) 681 95 61 0 662 102 758