Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów

Uchwała Nr XIV/109/16 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 12 lutego 2016 r.  w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radomyśl Wielki

Zalącznik do Uchwały Nr XIV/109/16 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 12 lutego 2016 r. - OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO KANDYDATA O MIEJSCU PRACY