Struktura organizacyjna i lokalizacja biur

struktura organizacyjna

 

Burmistrz – II piętro pok. nr 26 tel. (014) 681 91 21 do 23

Z-ca Burmistrza – II piętro pok. nr 25 tel. wew. 117

Sekretarz – II piętro pok. nr 23 tel. wew. 116

Sekretariat – II piętro pok. nr 24 tel. (014) 681 91 21 do 23

Skarbnik – I piętro pok. nr 12 tel. (014) 681 94 53

PARTER

Nr pokoju

1 i 2 Wydział inwestycji

3 i 4 Budownictwo, ochrona środowiska, geodezja, rolnictwo, nieruchomości, działalność gospodarcza

5 Urząd Stanu Cywilnego, Koncesje alkoholowe 

6 Informatyk

7 i 8 Zamówienia publiczna, podziały nieruchomości, rozgraniczenia, promocja gminy

9 Obsługa przedszkoli samorządowych

I PIĘTRO

10 Gospodarowanie odpadami, Fundusz sołecki

11 i 12 Skarbnik, zastępca skarbnika, środki unijne

13 Biuro Rady Miejskiej

14 Księgowość budżetowa

15 Ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy przeciw pożarowe 

17 Wymiar podatkowy

18 Księgowość budżetowa

19 Księgowość podatkowa 

II PIĘTRO

20,21,22. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 

23 Sekretarz

24 Sekretariat