Podsumowanie badań ankietowych

W ramach przeprowadzonych prac nad opracowaniem „ Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki” zostały przeprowadzone badania ankietowe  spośród mieszkańców Gminy w dniach od 20 marca bieżącego roku na spotkaniach konsultacyjnych. W ankiecie wzięło udział 94 osoby z tego 10 ankietowanych wskazało potrzebę działań rewitalizacyjnych (w Dulczy Wielkiej-4, Partyni-2,  Dulczy Małej ,Rudzie ,Pniu i Żarówce po 1). Szczegóły w załączniku.

Podsumowanie badań ankietowych