Rada Miejska

RADA MIEJSKA W RADOMYŚLU WIELKIM
W KADENCJI 2024-2029
 
Maroń Ewelina - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gurda Wojciech - Wiceprzewodniczący Rady
 
Radni:
1. Bajor Mariusz
2. Dubiel Marek
3. Dziekan Marian
4. Kilian Tomasz
5. Kopacz Krzysztof
6. Krawczyk Krzysztof
7. Kuzara Katarzyna
8. Mazur Krzysztof
9. Róg Piotr
10. Ryba Sławomir
11. Stec Stanisław
12. Wolak Dawid
13. Żala Ryszard
RADA MIEJSKA W RADOMYŚLU WIELKIM
W KADENCJI 2018-2024
Rada Miejska w Radomyślu Wielkim 2018-2023
 
Jan Miękoś - Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Szczurek - Wiceprzewodniczący Rady 
 
RADNI: 
1. BARAN Małgorzata
2. DRĄG Jan
3. DZIEKAN Marian
4. GAWRYŚ Mateusz
5. GOLEC Dorota
6. JAROSZ Andrzej
7. JASINA Andrzej
8. KILIAN Jan
9. KILIAN Tomasz
10. RYBA Ferdynand
11. STEC Stanisław
12. SKRZYNIARZ Janusz
13. WĘGRZYN Andrzej
 
SKŁADY OSOBOWE KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ:
 
I. KOMISJA REWIZYJNA: 
1. Ferdynand Ryba - przewodniczący
2. Dorota Golec
3. Jan Kilian
 
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:
1. Dorota Golec - przewodnicząca
2. Ferdynand Ryba
3. Janusz Skrzyniarz
 
KOMISJA BUDŻETOWO-GOSPODARCZA:
1. Tomasz Kilian - przewodniczący komisji
2. Andrzej Węgrzyn - zastępca przewodniczącego
3. Jan Drąg
4. Andrzej Jarosz
5. Andrzej Jasina
6. Andrzej Szczurek
 
KOMISJA SPOŁECZNA:
1. Marian Dziekan - przewodniczący komisji
2. Małgorzata Baran - zastępca przewodniczącego
3. Mateusz Gawryś
4. Janusz Skrzyniarz
5. Stanisław Stec
 
Obsługę Rady Miejskiej i jej komisji prowadzi: Biuro Rady Miejskiej, Rynek 32, pok. nr 8, 39 – 310 Radomyśl Wielki tel. (14) 680 89 03, e-mail:biuro_rm@radomyslwielki.pl, godziny urzędowania: poniedziałek od 8.00 do 16:00, wtorek- piątek od 7:30 - 15:30.
 
 
RADA  MIEJSKA W  RADOMYŚLU  WIELKIM
W KADENCJI  2014-2018
 
Jan Miękoś – Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Godek – Wiceprzewodniczący Rady
 
Radni: Andrzej Ziobroń, Andrzej Szczurek, Władysław Oleksiak, Tadeusz Zboch (zmarł w trakcie kadencji - 6 października 2017 r.), Stanisław Grzech, Urszula Kudlik, Edward Ryś (zmarł w trakcie kadencji - 19 marca 2016 r.), Dorota Golec, Józefa Smagacz, Andrzej Jasina, Ferdynand Ryba, Józef Siembab, Zuzanna Setera, Emilia Chmiel (wybrana w wyborach uzupełniających 26 czerwca 2016 r. w miejsce radnego Rysia, zaprzysiężona 25 sierpnia 2016 r.), Marian Dziekan (zaprzysiężony 30 stycznia 2018 r. w miejsce radnego Zbocha).
 

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ

Komisja Rewizyjna:

Zuzanna Setera - przewodnicząca, Urszula Kudlik, Stanisław Grzech, Józef Siembab, Ferdynand Ryba.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa:

Stanisław Grzech – przewodniczący, Jarosław Godek, Ferdynand Ryba, Urszula Kudlik, Władysław Oleksiak, Andrzej Jasina, Józefa Smagacz, Andrzej Ziobroń.

Komisja Bezpieczeństwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

Andrzej Ziobroń – przewodniczący, Dorota Golec, Jarosław Godek, Andrzej Jasina, Józef Siembab, Andrzej Szczurek, Marian Dziekan, Emilia Chmiel.

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych:

Józefa Smagacz - przewodnicząca, Dorota Golec, Marian Dziekan, Władysław Oleksiak, Zuzanna Setera, Andrzej Szczurek, Emilia Chmiel.

 

RADA MIEJSKA W RADOMYŚLU WIELKIM
W KADENCJA  2010-2014
 
Jan Miękoś – Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Godek – Wiceprzewodniczący Rady
 
Radni: Andrzej Błach, Stanisław Grzech, Mateusz Jarosz, Wioletta Juzba, Włodzimierz Midura, Władysław Oleksiak, Stanisław Para (złożył rezygancję z mandatu), Edward Ryś, Zuzanna Setera, Józefa Smagacz, Czesław Stopa, Andrzej Szczurek, Tadeusz Zboch, Andrzej Jasina - wybrany w wyborach uzupełniających 9 czerwca 2013 r. w miejsce radnego Stanisława Pary
 

 

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ
 
Komisja Rewizyjna:
Setera Zuzanna - przewodnicząca, Błach Andrzej,Grzech Stanisław, Ryś Edward, Tadeusz Zboch.
 
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa:
Jarosz Mateusz – przewodniczący, Godek Jarosław, Grzech Stanisław, Juzba Wioletta, Oleksiak Władysław, Jasina Andrzej, Stopa Czesław, Zboch Tadeusz.
 
Komisja Bezpieczeństwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
Szczurek Andrzej – przewodniczący, Błach Andrzej, Godek Jarosław, Midura Włodzimierz, Jasina Andrzej, Ryś Edward, Smagacz Józefa, Stopa Czesław.
 
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych:
Smagacz Józefa - przewodnicząca, Jarosz Mateusz, Juzba Wioletta, Midura Włodzimierz, Oleksiak Władysław, Setera Zuzanna, Szczurek Andrzej.
 
 
 RADA MIEJSKA  W  RADOMYŚLU WIELKIM 
W KADENCJI 2006-2010
 
Przewodniczący Rady Jan Miękoś,
Wiceprzewodniczący Rady: Krzysztof Kopacz
Radni: Dudek Kazimierz, Grzech Stanisław, Kudlik Urszula, Lasek Ryszard, Ryś Edward, Ryba Ferdynand, Godek Jarosław, Para Stanisław, Setera Zuzanna, Stopa Czesław, Szczurek Andrzej, Błach Andrzej, Kopacz Krzysztof, Smagacz Józefa
 
 
 
 
SKŁADY OSOBOWE KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ
 
Komisja Rewizyjna:
Dudek Kazimierz, Grzech Stanisław, Kudlik Urszula, Lasek Ryszard, Ryś Edward
 
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa:
Ryba Ferdynand, Godek Jarosław, Grzech Stanisław, Kudlik Urszula, Para Stanisław, Setera Zuzanna, Stopa Czesław, Szczurek Andrzej.
 
Komisja Bezpieczeństwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
Godek Jarosław, Błach Andrzej, Kopacz Krzysztof, Lasek Ryszard, Para Stanisław, Ryś Edward, Smagacz Józefa, Stopa Czesław.
 
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych:
Smagacz Józefa, Błach Andrzej, Dudek Kazimierz, Kopacz Krzysztof, Ryba Ferdynand, Setera Zuzanna, Szczurek Andrzej.
 
RADA MIEJSKA W RADOMYŚLU WIELKIM
W KADENCJI 2002-2006

Przewodniczący Rady Jan Miękoś

Wiceprzewodniczący Rady: Krzysztof Kopacz

Radni: Dudek Kazimierz, Grzech Stanisław, Jarosz Mateusz, Kopacz Krzysztof, Kotowski Zygmunt, Kudlik Urszula, Lipa Stanislaw, Lis Leszek, Para Stanisław, Pęczek Stanisław, Stopa Czesław, Stopa Józef, Wąż Piotr, Wilk Robert, Cichoń Włodzimierz - wybrany w wyborach uzupełniających w miejsce radnego Stanisława Pęczka

RADA MIEJSKA W RADOMYŚLU WIELKIM
W KADENCJI 1998 - 2002
Przewodniczący Rady Grzegorz Wróbel
Wiceprzewodniczący Rady: Ryszard Majdański
Zarząd Gminy:Józef Dykas, Jan Dziekan, Stanisław Pryga, Piotr Wąż
 
Radni: Bielatowicz Lucjan,  Dziekan Jan, Dykas Józef, Garncarz Franciszek, Giera Emil, Hajduk Ryszard, Jołda Teresa, Krzystyniak Cecylia, Lasek Marek, Machnik Henryk, Majdański Ryszard, Maniewski Władysław, Miękoś Jan, Nowak Mieczysław, Para Stanisław, Popera Sylwester, Pryga Stanisław, Ryś Edward, Skop Daniel, Wąż Piotr, Zielonko Andrzej, Lipa Stanisław – wybrany w wyborach uzupełniających w miejsce radnego Marka Laska, Szady Zenon – wybrany w wyborach uzupełniających w miejsce radnego Daniela Skopa.
 
RADA MIEJSKA W RADOMYŚLU WIELKIM
W KADENCJI 1994-1998
Przewodniczący Rady Wiesław Augustyn
Wiceprzewodniczący Rady: Ryszard Majdański
Zarząd Gminy: Roman Czuchra, Zbigniew Gera, Leszek Lis, Antoni Litwin, Stanisław Pęczek, Franciszek Garncarz, Stanisław Weryński
 
Radni: Cichoń Włodzimierz, Czuchra Roman, Czuchra Stanisław, Garncarz Franciszek, Gera Zbigniew, Hajduk Ryszard, Kolbusz Jan, Kurek Andrzej, Lasek Marek, Lis Leszek, Litwin Antoni, Machnik Henryk, Miękoś Jan, Majdański Ryszard, Maniewski Władysław, Pęczek Stanisław, Ryś Edward, Skop Daniel, Stopa Józef, Zboch Józef, Ziobroń Andrzej, Machnik Maria  - wybrana w wyborach uzupełniających w miejsce radnego Józefa Zbocha, Weryński Stanisław – wybrany w wyborach uzupełniających w miejsce radnego Antoniego Litwina, Stanisław Wilk
 
RADA MIASTA I GMINY W RADOMYŚLU WIELKI/ OD 1992 R. RADA MIEJSKA W RADOMYŚLU WIELKIM
W KADENCJI 1990-1994
Przewodniczący Rady Wiesław Augustyn
Wiceprzewodniczący Rady: Stanisław Ryba, Eugeniusz Maj
Zarząd Gminy: Roman Czuchra, Władysława Godek, Stanisław Ryba, Zdzisław Ryba, Franciszek Turczyn
 
Radni: Błach Kazimierz, Chmiel Marek, Cichoń Włodzimierz, Cygan Józef, Czuchra Roman, Godek Władysława, Jarosz Wacław, Kilian Wiesław, Kilian Zbigniew, Kołacz Stanisław, Lasek Stanisław, Machnik Maria, Maj Eugeniusz, Mazur Jan, Ortyl Michał, Pęczek Stanisław, Ryba Stanisław, Ryba Zdzisław, Siembab Edward, Siembab Jan, Turczyn Franciszek, Zaskalski Emil, Zboch Józef, Żala Edward,  Chmiel Stanisław – wybrany w wyborach uzupełniających w miejsce radnego Józefa Cygana