Sołtysi

Sołtysi kadencja 2019-2024

Sołtysi sołectw Gminy Radomysł Wielki 2023 r.

Krzysztof Mazur - DĄBIE

Krzysztof Kukla - DĄBRÓWKA WISŁOCKA

Teresa Kij - DULCZA MAŁA

Marek Wolak - DULCZA WIELKA

Mariusz Bajor (do 30 kwietnia 2022 r.) / Bronisław Słowik (od 27 maja 2022 r.) - JANOWIEC

Marek Kulpa - PARTYNIA

Barbara Lonczak-Sabaj - PIEŃ

Monika Pieróg - PODBORZE

Marian Dziekan - RUDA

Bożena Kagan - RADOMYŚL WIELKI (Przewodnicząca Zarządu Osiedla)

Kazimierz Krężel - ZDZIARZEC

Maria Żala - ZGÓRSKO

Aleksander Mróz - ŻARÓWKA

 

Sołtysi kadencja 2015-2019

Krzysztof Mazur - DĄBIE

Józef Stec - DĄBRÓWKA WISŁOCKA

Teresa Kij - DULCZA MAŁA

Marek Wolak - DULCZA WIELKA

Mariusz Bajor - JANOWIEC

Barbara Suchy - PARTYNIA

Barbara Lonczak-Sabaj - PIEŃ

Kazimierz Dudek - PODBORZE

Marian Dziekan - RUDA

Bożena Kagan - RADOMYŚL WIELKI (Przewodnicząca Zarządu Osiedla)

Kazimierz Krężel - ZDZIARZEC

Anna Litwin - ZGÓRSKO

Aleksander Mróz - ŻARÓWKA