Projekt systemowy POKL ,,Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”

Miejsce uzyskania informacji i osoby odpowiedzialne:

Anna Wdowiarz

Marta Rzeszutek

Magdalena Skrzypek

GOPS, II piętro, pok. 15, tel. 14 681 86 17

godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30 

Rok 2013 przyniósł duże zmiany w realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki". Okres realizacji projektu został przedłużony aż do roku 2015, do 30 czerwca. Złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy- Instytucji Pośredniczącej, wniosek o dofinansowanie, przewiduje w latach 2013 - 2015 szereg nowych działań.

Projekt jest realizowany w dwóch modułach:

-    moduł I - dla osób doświadczających trudności opiekuriczo-wychowawczych obejmuje możliwość skorzystania z : treningu motywacyjnego „Moje mocne strony", skorzystania z pomocy asystenta rodziny, indywidualnego specjalistycznego poradnictwa prawnego, szkoły dla rodziców z elementami gospodarowania budżetem domowym, z zajęć animatorem lokalnym.
Zadania te będą realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

-    moduł II - dla osób pomiędzy 15 a 30 rokiem życia dotyczący podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez odbycie staży. W ramach tego modułu przewidziane są także spotkania z brokerem edukacyjnym oraz udział w treningu motywacyjnym „Moje mocne strony".
Poza tym dla uczestników projektu przewidziano możliwość uczestnictwa w działaniach środowiskowych. W latach 2013-2014 będą to wyjazdy do ciekawych, ważnych miejsc- dzięki czemu uczestnicy projektu będą mogli poszerzyć swoje horyzonty intelektualne i kulturalne. W roku 2015 projektodawca przewiduje organizację pikniku integracyjnego.