Świadczenia wychowawcze - Program 500+

Wzór wniosku na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim  informuje, iż w miesiącu sierpniu
i wrześniu 2017r
. wnioski o ustalenie prawa do:

1. Świadczenia wychowawczego - „500+”

2. Zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

3. Świadczeń z funduszu alimentacyjnego

można złożyć osobiście w siedzibie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Rynek 32 39-310 Radomyśl Wielki

od poniedziałku do piątku

w godz. od 73O do 173O

oraz w każdą sobotę sierpnia 2017r.,

tj. 5.08, 12.08, 19.08 i 26.08

w godzinach od 73O do 13OO