Złożenie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 333 z późn. zm. ) 

Ustawa z dnia 29 sierpień 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2021r.  poz. 1540 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

 Wydział Podatków i Opłat 

Osoby odpowiedzialne:

Inspektor Renata Błach, Inspektor Iwona Pietrzykowska, Inspektor Dorota Wolak

I piętro, pok. Nr 17, tel. (014) 68 08 900

godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek- piątek 7.30 - 15.30 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz: DR-1 - deklaracja na podatek rolny  oraz odpowiednio załączniki ZDR-1, ZDR-2

Formularze deklaracji dostępne są na stronie Portalu Podatkowego: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe informacje:

Deklaracje na podatek rolny należy składać do 15 stycznia, każdego roku podatkowego. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego należy informować tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.


Od 1 lipca 2019 roku

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Formularze deklaracji i informacji dostępne są na stronie Portalu Podatkowego: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/


Od 1 stycznia 2016 roku

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15.XI.1984r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 969 z póżn. zm.) 

Ustawa z dnia 29.VIII.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2013r.  Poz. 1381 z późn. zm.) 

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Finansowy i Podatków, 

I piętro, pok. Nr 17, tel. (014) 68 08 900 wew. 130

godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz: DR-1 - deklaracja na podatek rolny (DR-1 PDF) (DR-1 DOC)

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe informacje:

Deklaracje na podatek rolny należy składać do 15 stycznia, każdego roku podatkowego. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego należy informować tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.

 

Lata ubiegłe

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15.XI.1984r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 ze zm.) 
Ustawa z dnia 29.VIII.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012r.  Poz. 749 ze zm.) 
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Finansowy i Podatków, 
I piętro, pok. Nr 17, tel. (014) 68 08 900 wew. 130
godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30 
 
Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz: DR-1 - deklaracja na podatek rolny (wzór za lata ubiegłe)
 
Opłaty:
Nie pobiera się.
 
Czas załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki.
 
Dodatkowe informacje:
Deklaracje na podatek rolny należy składać do 15 stycznia, każdego roku podatkowego. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego należy informować tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.