Wzory formularzy

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Formularze deklaracji i informacji dostępne są na stronie Portalu Podatkowego: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Uchwała nr XII/84/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, na podatek leśny i na podatek od nieruchomości