Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

kierownik Bożena Zaskalska

tel. (014) 6819722, 6819121 wew. 115

www.gops.radomyslwielki.pl

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna

tel. (014) 6829975

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

czynny jest w godzinach:

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek - piątek 7.30 – 15.30