Gminny Zespół Administracyjno-Ekonomiczny Szkół

GZAES działa

w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim

w pokoju nr 21

 

dyrektor Andrzej Przybyszewski

tel. 014 - 680 70 62