Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek

Rynek 29, 39 - 310 Radomyśl Wielki

www.kultura.radomyslwielki.pl

sckib@radomyslwielki.pl

dyrektor Artur Olchawa

tel. 014 - 681 96 72