Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Targowa 5, 39-310 Radomyśl Wielki

dyrektor Dariusz Procki

tel. 014-681 96 01