Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Radomyśl Wielki

Uchwała Nr XXXIII/289/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Radomyśl Wielki, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków
Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Radomyśl Wielki

 


Uchwała Nr XXII/196/16 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radomyśl Wielki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

Uchwała Nr XXI/188/16 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radomyśl Wielki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków
Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Radomyśl Wielki

 


 

Uchwała Nr XII/79/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radomyśl Wielki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków
Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Radomyśl Wielki

 


 

UCHWAŁA NR XL/310/14 RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Radomyśl Wielki przez osoby prawne i fizyczne

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI
Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów
Rozliczenie wykorzystania dotacji podmiotowych