Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne

 

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 1452 z późn.  zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpień 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2021r.  poz. 1540 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Podatków i Opłat 

Osoby odpowiedzialne:

Inspektor Renata Błach, Inspektor Iwona Pietrzykowska, Inspektor Dorota Wolak

I piętro, pok. Nr 17, tel. (014) 68 08 900

godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz: DN-1 - deklaracja o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz odpowiednio załączniki ZDN-1, ZDN-2

Formularze deklaracji dostępne są na stronie Portalu Podatkowego: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe informacje:

Deklaracje na podatek od nieruchomości należy składać do 31 stycznia, każdego roku podatkowego. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego należy informować tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.

 


Od 1 lipca 2019 roku

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Formularze deklaracji i informacji dostępne są na stronie Portalu Podatkowego: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/


Od 1 stycznia 2016 roku

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12.I.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 849 z późn.  zm.) Ustawa z dnia 29.VIII.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015r.  poz. 613 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Finansowy i Podatków, 

I piętro, pok. Nr 17, tel. (014) 68 08 900

godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz: DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1 PDF)  (DN-1 DOC)

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe informacje:

Deklaracje na podatek od nieruchomości należy składać do 31 stycznia, każdego roku podatkowego. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego należy informować tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.


Lata ubiegłe

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12.I.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm.)
Ustawa z dnia 29.VIII.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012r.  Poz. 749 ze zm.)
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Finansowy i Podatków, 
I piętro, pok. Nr 17, tel. (014) 68 08 900 wew. 130
godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30 
 
Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz: DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości. (wzór za lata ubiegłe)
 
Opłaty:
Nie pobiera się.
 
Czas załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki.
 
Dodatkowe informacje:
Deklaracje na podatek od nieruchomości należy składać do 31 stycznia, każdego roku podatkowego. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego należy informować tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.