Dąbrówka Wisłocka

DĄBRÓWKA WISŁOCKA 
 
Liczba mieszkańców: 669
Sołtys: Krzysztof Kukla
 
Miejscowość położona we wschodniej części gminy, przy trasie Mielec – Zasów – Dębica. Początki Dąbrówki sięgają połowy XVI wieku. Została założona przez hetmana Jana Tarnowskiego, właściciela klucza wiewióreckiego. W kolejnych wiekach właścicielami Dąbrówki były rody Ostrogskich, Zasławskich, Lubomisrkich i Sanguszków. Często nazywana była wówczas Dąbrówką Paprocką. W I połowie XIX wieku właścicielem Dąbrówki był Ignacy Wisłocki. Odtąd też przyjęła się nazwa Dąbrówka Wisłocka. 
W okresie międzywojennym Dąbrówka była silnym ośrodkiem ruchu ludowego. Miejscowa szkoła powstała na początku XX wieku. Obecny budynek został zbudowany w połowie lat 50-tych XX wieku. Generalny remont wykonano na poczatku XXI wieku. Dąbrówka przez długi czas należała do parafii Zasów. W 1920 r. osiedliły się tam Siostry Służebniczki NMP Starowiejskie. Wybudowały one kaplicę, do której dojeżdżał ksiądz z Zasowa. Od roku 1970 ksiądz rezydował tu już na stałe. W 1985 r. ustanowiono samodzielną parafię. W tym też roku przystąpiono do budowy kościoła parafialnego.
W miejscowości działa Ochotnicza Straż Pożarna, z której inicjatywy wybudowano remizę i dom ludowy. Jest też Szkoła Podstawowa.
 
 
Kościół w Dąbrówce Wisłockiej
 
 
Szkoła Podstawowa z boiskami sportowymi
 
 


Wyświetl większą mapę