Radomyśl Wielki

RADOMYŚL WIELKI 
 
Liczba mieszkańców: 3239
Przewodnicząca Zarządu Osiedla: Bożena Kagan
 
Miasto założone przez Mikołaja Firleja. Prawa miejskie, nadane przez Stefana Batorego, otrzymało 31 stycznia 1581r. na sejmie w Warszawie. Miasto założone na prawie magdeburskim zachowało układ urbanistyczny z XVI w. Radomyśl Wielki może poszczycić się ciekawą historią, która wpływała na kształtowanie się miejscowości. Miasto rozwijało się dzięki zeroko zakrojonej działalności handlowej i rzemieślniczej. Mieszkała tu społeczność żydowska i katolicka, która żyła w pełnej symbiozie. Czasy II wojny światowej i zagłada radomyskich Żydów zmieniła oblicze miasta, które zostało bardzo zniszczone. Czasy powojenne i ciągła odbudowa Radomyśla nadały mu obecny kształt. Do tej przeszłości w Radomyślu Wielkim nawiązuje cmentarz żydowski i postawiony tam obelisk upamiętniający tragedię z 1942 roku. Radomyśl Wielki terytorialnie, na przestrzeni lat należał do województw krakowskiego i tarnowskiego, a od 1998 roku do województwa podkarpackiego. Czasy powojenne oznaczały dla miasta i gminy dynamiczny rozwój głównie przez działalność spółdzielczą, a zmiany w krajunie omijały również miasta. W 1950 r. powstała biblioteka publiczna, w 1962 r. oddano do użytku ośrodek zdrowia,w 1964 r. zakończyła się budowa Szkoły Podstawowej, w 1966 r. na potrzeby rolników oddano lecznicę weterynaryjną. Kolejna dekada oznacza następne inwestycje: w 1973 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, w 1977 r. powstała filia Zespołu Szkół Rolniczych w Brniu (k. Dąbrowy Tarnowskiej) natomiast w 1985 r. powołano Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Radomyskiej. W maju 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe, w których wybranych zostało 26 radnych, burmistrzem został Marek Chmiel, a jego zastępcą Ryszard Hajduk. 1 września 1999 r. rozpoczęło swoją działalność Gimnazjum Publiczne. Natomiast od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku miasto konsekwentnie piękniało dzięki inwestycjom wspieranym przez UE. Miasto i gmina ma nowoczesny wygląd i jest liderem w pozyskiwaniu dotacji zewnętrznych, dzięki czemu Radomyśl Wielki jest skanalizowany, posiada bardzo dobrą sieć dróg, infrastrukturę oświatową i sportową. Polityka samorządowa sprzyja też powstawaniu kolejnych firm. W centrum Radomyśla znajduje się rynek o imponujących rozmiarach (długość boków to 130 m każdy), który przecina droga relacji Mielec - Tarnów, a ozdabia go muzealny już eksponat przemysłu lotniczego, samolot M-2 podarowany w 1972 roku przez Aeroklub Mielecki. Jest to jeden z dwóch wyprodukowanych w WSK PZL Mielec, samolotów tego typu. W rynku znajdują się także pamiątkowe tablice poświęcone poległym w czasie walk z wojskami hitlerowskimi i pilotom Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie wywodzących się z Ziemi Radomyskiej, Po drugiej stronie rynku znajduje się kapliczka NPM Niepokalanie Poczętej wzniesiona w 1897 roku staraniem ks. Antoniego Pasiuta. W Radomyślu Wielkim jest również stadion piłkarski z trybunami i pełnym zapleczem oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Co roku organizowane są sztandarowe imprezy znane w całym regionie i województwie jak Podkarpacki Dzień Wędliniarza, Dni Radomyśla Wielkiego i Podkarpacki Konkurs Wieńca Dożynkowego.
 
 
 
 
 
 
Na pierwszym planie budynek magistratu, a za nim Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego
 
 
Szkoła Podstawowa
 
 
Gimnazjum Publiczne
 
 
Infrastruktura sportowa przy Gimnazjum wraz z boiskiem zbudowanym w ramach
rządowego Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych "Moje boisko - ORLIK"
 
 
Stadion sportowy w Radomyślu Wielkim wraz z infrastrukturą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Wyświetl większą mapę