Janowiec

JANOWIEC
 
Liczba mieszkańców: 731
Sołtys: Mariusz Bajor
 
Najmłodsza pod względem samodzielności administracyjnej miejscowość w gminie, gdyż wyodrębniona dopiero w roku 1947 z granic administracyjnych Żarówki na bazie tzw. Podlesia Żarowskiego. Nazwę zaczerpnięto od nazwy istniejącego tu niegdyś folwarku Janowiec. W 1901 r. na terenie wioski zamieszkały Siostry Służebniczki Starowiejskie (mieszkają do dziś). One też założyły tu w roku 1933 pierwszą szkołę dwuklasową. Po wojnie dla potrzeb oświaty wybudowano nowy obiekt (1954), obecnie wyremontowany, w którym miesci się Zespół Szkolno-Przedszkolny. We wsi istnieje drużyna piłkarska Janovia Janowiec i Ochotnicza Straż Pożarna. Janowiec od roku 1989 był samodzielnym rektoratem, a od 1997 samodzielną parafią. 
W 2012 roku gmina zrealizowała w wiosce projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami.
 
 
Centrum Janowca, po lewej stronie jest Szkoła Podstawowa, a po prawej kościół wraz z plebanią.
 
 
Szkoła Podstawowa
 
 
 
 


Wyświetl większą mapę