Partynia

PARTYNIA 
Liczba mieszkańców: 1205
Sołtys: Marek Kulpa
 
Wieś położona jest na wschód od Radomyśla Wielkiego. Powstała pod koniec XVI wieku w ramach akcji osadniczej prowadzonej wokół Zgórska przez Mikołaja Mieleckiego. Kolejnym właścicielem Partyni był hetman Jan Karol Chodkiewicz, następnie Ossolińscy. W 1816 Partynia została włączona przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w skład Fundacji Biblioteki Narodowej im. Ossolińskich. W 1944 r. podczas II wojny światowej na okolicznych polach miał miejsce zrzut broni z samolotu alianckiego.
Partynia od początku przynależy do parafii Zgórsko. W roku 1976 wybudowano w wiosce kościół pomocniczy. Miejscowa szkoła powstała tuż po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Jednakże przez długi czas nie dysponowała odpowiednim budynkiem. Dopiero w l. 1990-95 wybudowano nowy, funkcjonalny obiekt z salką gimnastyczną. W 1974 r. powstała w Partyni Spółdzielnia Kółek Rolniczych, która do dziś funkcjonuje jako Spółdzielnia Usługowo – Wytwórcza. Od 1991 r. Partynia jest siedzibą Zakładów Gumowych Geyer&Hosaja, w których obecnie zatrudnionych jest kilkaset osób. W l. 50-tych odkryto w okolicach Partyni złoża ropy naftowej i gazu, które przez pewien czas były wydobywane, jednak obecnie nie są one eksploatowane.
We wsi działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, a także drużyna piłkarska LKS Sokół Partynia.
W wiosce zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków
 
 
Szkoła Podstawowa w Partyni
 
 
 
Budynek OSP zaadoptowany na Niepubliczne Przedszkole
 
 
Boisko w Partyni
 
 
Kościół pomocniczy Parafii Zgórsko
 
 
Siedziba firmy Geyer&Hosaja w Partyni, największe przedsiębiorstwo w gminie.
 
 


Wyświetl większą mapę