Pień

PIEŃ 
 
Liczba mieszkańców: 321
Sołtys: Barbara Lonczak - Sabaj
 

Pień to najmniejsza miejscowość w gminie, założona przy tzw. trakcie krakowskim w XVI wieku i od początku swego istnienia przynależy do parafii Zgórsko. Od roku 1909 we wsi istniała szkoła. W roku 1972 wybudowano dla jej potrzeb nowy segment budynku. Jednak niż demograficzny sprawił, że od roku 2000 do szkoły chodziły tylko dzieci z klas 0 i I-III. Starsze dzieci dowożono do szkoły w Partyni, a w 2004 roku placówka została zamknięta. Teraz w Pniu poza jednostką OSP jest także Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy oraz Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy dla osób niepełnosprawnych, które prowadzi Stowarzyszenie „Nasza Gmina”. 

 
 
Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Pniu
 
 
 
 
Boisko w Pniu


Wyświetl większą mapę